20 września o godzinie 17.00 spotkanie Rady Rodziców w świetlicy szkolnej