Spotkania szachowe
dla uczniów klas I – we wtorki na 5. godzinie lekcyjnej
dla uczniów klas II – VIII – w czwartki na 7. godzinie lekcyjnej.
Zajęcia prowadzi Iwona Lipowicz-Orłowska