W tym roku nasza szkoła przyłączyła się  do akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie klasy 2c otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci, a następnie wyruszyli aby sprzątać okolice szkoły, w tym pobliskiego lasu. Celem nadrzędnym akcji szkolnej było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem.