W ostatni piątek przed feriami, 12.01.2018r. pan dyrektor Mariusz Zalewski wraz z panią wice dyrektor Julitą Olesińską rozdali dyplomy i słodkie upominki uczniom z najlepszymi wynikami w nauce. Tradycją naszej szkoły jest nagradzanie uczniów posiadającymi 100 % frekwencję oraz uczniów wyróżniających się w swojej klasie najwyższą średnią. Najliczniej wyróżnioną klasą była klasa IV A SP- 18 osób, VII A SP- 9 osób, II A Gim – 14 osób, II B Gim – 1 osoba, II C Gim – 3 osoby, II D Gim – 1 osoba,  II E Gim – 3 osoby, II F Gim – 2 osoby, II G Gim – 2 osoby. Wśród klas trzecich klasa III A Gim – 8 osób,III B Gim – 2 osoby, III C Gim – 2 osoby, III D Gim – 2 osoby, III E Gim – 2 osoby, III F Gim 1 osoba. 

Pan dyrektor pogratulował wyróżnionym uczniom i przypomniał o bezpiecznych zabawach podczas ferii zimowych.