INTERAKTYWNA OPOWIEŚĆ DLA DZIECI I RODZICÓW

EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA, INTERAKTYWNA OPOWIEŚĆ DLA DZIECI I RODZICÓW https://gs24.pl/goleniow-otworz-sie-na-pomoc-przemoc/re Projekt iDOC Otwórz się na pomoc, opiera się na mielinioewj narracji, immersji i interakcji. W przypadku stworzonej przez nas opowieści, od...

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Gmina Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Goleniowie została powołana do podejmowania działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Problemy alkoholowe niosą za sobą rozkład życia rodzinnego, demoralizację...

Zadania

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie w ramach pracy Zespołu ds. Profilaktyki przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym. Obejmują one obszary: Zdrowie...

Ankieta dla rodziców uczniów klas III

Szanowni Państwo! Pragniemy poznać opinie i oczekiwanie dotyczące oferty edukacyjnej naszej szkoły. Planujemy nabór do klasy czwartej sportowej. Serdecznie prosimy o wypełnianie poniższej ankiety. Informację od Państwa są dla nas bardzo ważne i cenne. Ankieta jest...

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO lp nazwisko imię 1 Białek Kalina 2 Białek Zofia 3 Borkowski Adam 4 Foremski Aleksander 5 Janczak Maria 6 Jankowski Filip 7 Kmet Laura 8 Kopacz Vivienne 9 Kowalewska Alicja 10 Lisiecki Michał 11 Magierski Alan 12...