Dnia 2 czerwca 2014 roku w Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie odbył się Azjatycki Dzień Dziecka. Każda klasa prezentowała wylosowany kraj. Uczniowie zapoznawali się z podstawowymi informacjami o krajach, poznawali ich kulturę i sztukę. Celem imprezy było uatrakcyjnienie i rozwinięcie procesu dydaktycznego oraz wychowawczego. Kształtowanie i pielęgnowanie szacunku do odmiennych narodów i kultur, kształtowanie postaw tolerancji. Uczniowie zdobywali wiedzę w sposób praktyczny, doskonalili umiejętności poszukiwania, segregowania zebranych informacji, nabywali umiejętności efektywnej współpracy w grupie, co wspomagało proces wychowawczy.

Impreza przebiegała w postaci konkursu złożonego z zawodów sportowych, konkursu wiedzy o państwach azjatyckich oraz prezentacji danego państwa przez klasę.

Najlepsze klasy zostały nagrodzone tortami, pączkami i rogalikami sponsorowanymi przez firmę ASPROD oraz przez Radę Rodziców.

Zdjęcia: Monika Rożko-Wentruba.

DSC_0047_1 DSC_0080_1 DSC_0082_1 DSC_0108_1 DSC_0111_1

DSC_0037_1 DSC_0038_1 DSC_0054 (2)_1 DSC_0062_1 DSC_0063 (2)_1 DSC_0077_1 DSC_0084_1 DSC_0089_1 DSC_0092_1 DSC_0094_1 DSC_0115_1 DSC_0116_1 DSC_0117_1 DSC_0118_1 DSC_0120_1DSC_0124_1DSC_0126_1DSC_0138_1DSC_0143_1DSC_0153_1DSC_0166_1DSC_0168_1DSC_0170_1DSC_0183_1