Akademia Młodego Szachisty

Akademia Młodego Szachisty w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 to: -14 zajęć w klasie 1 A, na które systematycznie uczęszczało 6 uczniów; – 15 zajęć w klasie 1 B – systematycznie uczęszczało 10 uczniów; – 5 zajęć w grupie zerowej (od listopada 2017 r.) – 10 uczniów;  – 52 godziny…

Czytaj dalej

Apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2017/2018

W ostatni piątek przed feriami, 12.01.2018r. pan dyrektor Mariusz Zalewski wraz z panią wice dyrektor Julitą Olesińską rozdali dyplomy i słodkie upominki uczniom z najlepszymi wynikami w nauce. Tradycją naszej szkoły jest nagradzanie uczniów posiadającymi 100 % frekwencję oraz uczniów wyróżniających się w swojej klasie najwyższą średnią. Najliczniej wyróżnioną klasą była klasa…

Czytaj dalej