W świetlicy szkolnej, w środę 24 maja odbyła się debata o  poczuciu własnej wartości. Realizatorami tego wydarzenia byli Liderzy Młodzieżowi, którzy zostali przygotowani przez psycholog Monikę Subocz i nauczycielkę przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – Katarzynę Czub. Poddana do dyskusji tematyka jest niezwykle ważna dla młodych ludzi, ma znaczący wpływ na ich rozwój społeczny. 

Uczestnikami debaty byli uczniowie klasy I E oraz II E. dzięki zorganizowanej dyskusji uczestnicy mogli wymienić się poglądami na temat przyczyn zaniżonej samooceny oraz poznali komponenty wpływające na wysokie poczucie własnej wartości.