Zapraszamy na dyżur nauczycielki

Klasy I-III – godz. 17.00

Klasy IV-VIII – godz. 18.00