W dniu 21 marca uczniowie klas trzecich uczestniczyli w Dniu Kariery, zorganizowanym przez szkolnego doradcę zawodowego – panią Beatę Bieniek. Celem spotkania, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Goleniów było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, Zespołu Szkół nr 2 ze Szczecin Dąbia i Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Przedstawiciele placówek prezentowali możliwości kształcenia w klasach profilowanych oraz pozyskania dodatkowych umiejętności i certyfikatów na zajęciach dodatkowych w szkołach.