Proszę przesyłać prezentacje do 27.02, na email: katarzyna.skakuj@wp.pl