21 marca 2012 r., jak co roku, w G-2 odbył się Dzień Profilaktyki, w tym roku pod hasłem:  ?Nie stój biernie- udziel pomocy, bądź tolerancyjny”.

Zajęcia teoretyczno ? praktyczne z zakresu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej poprowadzili:

 

– dla uczniów klas III ? zespół ratowników Powiatowego Oddziału WOPR w Goleniowie w składzie:

 1.       Jacek Jacewicz
 2.        Krzysztof Szewczyk.

 

– dla uczniów klas I i II- ratownicy medyczni z ZSP Goleniów w składzie:

 1.    Agata Tkaczyk
 2.    Monika Podczaska
 3.    Łukasz Ogonowski
 4.    Piotr Piluś
 5.    Marcin Herman
 6.    Mateusz Jaśkowiak

Ratownicy medyczni :

1.  p. Mariusz Łuszczyński

2.  p. Łukasz Wojdyło

 

Przeprowadzone zostały także zajęcia profilaktyczne dla dziewcząt klas I i II z zakresu profilaktyki raka piersi.  Zajęcia przygotowała i poprowadziła p. Badetko.

 

Zorganizowane zostały konkursy tematyczne:

a? plastyczny dotyczący przekładu intersemiotycznego wiersza ks. Jana Twardowskiego (patrona szkoły) pt. ?Podziękowanie?; w ramach zajęć z zakresu tolerancji w konkursie brały udział klasy I,

I m- ce zajęła klasa I D,

II m- ce zajęła klasa I A,

III m- ce zajęła klasa I B,

b ? konkurs z zakresu ? Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej? przygotowany

i przeprowadzony przez ratowników WOPR, z udziałem n-li G-2, zorganizowany dla uczniów klas III.

 

Gorące podziękowania  wszystkim osobom, które zaangażowały się i wsparły działania profilaktyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa życia ludzkiego.

Organizatorzy Dnia Profilaktyki- nauczyciele:

 • p. J.  Niewiarowska
 • p. K. Krawczyk
 • p. M. Żak
 • p. E. Szymańska-Fiedler.