e-Dziennik Librus to nowoczesne a zarazem proste w obsłudze narzędzie usprawniające monitorowanie ocen i frekwencji Uczniów oraz współpracę pomiędzy Rodzicem a szkołą.

Karty z loginami do dziennika rodzice dostaną na pierwszej wywiadówce.


Dziennik elektroniczny stanowi uzupełnienie tradycyjnej komunikacji z Nauczycielem, realizowanej głównie przez wywiadówki. System skutecznie przeciwdziała powstawaniu problemów wychowawczych dzięki możliwości szybkiego reagowania na niepokojące zachowania dzieci i młodzieży.
Za pomocą systemu, w ramach tzw. dostępu podstawowego, każdy Rodzic może bezpłatnie korespondować z dowolnym Nauczycielem, odczytywać ogłoszenia szkolne, przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń
oraz korzystać z pomocy technicznej. Wystarczy, że zaloguje się na swoje konto. Wymiana informacji z Wychowawcą nie wymaga konfigurowania skrzynek pocztowych lub wypełniania skomplikowanych formularzy.
Rodzice zyskują również możliwość monitorowania postępów w nauce swoich dzieci w postaci różnorodnych zestawień i statystyk zawierających oceny
i frekwencję, dostępnych do wglądu również bezpłatnie, jednak tylko podczas spotkań z Wychowawcą w szkole.
Istnieje też możliwość rozszerzenia funkcjonalności konta (opcja płatna, tzw. dostęp rozszerzony) ? Rodzic zyskuje wówczas stały, indywidualny dostęp
on-line do wszystkich informacji, w tym tych dotyczących nieobecności oraz ocen dziecka. Dane o ocenach i frekwencji są przedstawiane w postaci raportów oraz aktualizowane na bieżąco. Dostęp do informacji o Uczniu możemy uzyskać
przez całą dobę:
? z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową  (np. komputer, smartfon, telefon komórkowy, tablet)
? poprzez odbieranie wiadomości SMS przychodzących na telefon komórkowy (dodatkowa usługa) Każdy Rodzic i Uczeń otrzymuje w systemie własne
konto, zabezpieczone spersonalizowanym loginem
i hasłem, gwarantujące mu dostęp do e-Dziennika
w trybie podstawowym. Rozszerzony dostęp do
e-Dziennika Librus jest płatny. Zryczałtowana cena za 12
miesięcy to 22 zł (to jedynie 1,83 zł miesięcznie). Aktywacja
konta Rodzica powoduje automatyczne uruchomienie
konta Ucznia na ten sam okres.
Wpłaty za aktywację rozszerzonej wersji konta można
dokonać:
? drogą elektroniczną (serwis PayU)
? w szkole
? przelewem bankowym*
? za pomocą druku wpłaty na poczcie, w banku czy w punkcie usługowo-finansowym*
*W tytule przelewu należy umieścić LOGIN oraz IMIĘ i NAZWISKO Ucznia.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem
www.dziennik.librus.pl