Egzamin poprawkowy z języka niemieckiego we wtorek, 29 sierpnia o godzinie 9.00

Egzamin poprawkowy z muzyki w środę, o godzinie 9.00