Czy rośliny piją wodę? Podczas omawiania budowy roślin padło pytanie; Czy rośliny piją wodę? Postanowiliśmy to sprawdzić na podstawie eksperymentu. Barwienie kapusty kolorową wodą okazało się świetną zabawą.