Blanka Róż z kl. VI b oraz Maja Szawioła z kl. VIII

Będą reprezentowały naszą szkołę w etapie wojewódzkim konkursu plastycznego

„Malujemy muzykę –przekład intersemiotyczny utworów Stanisława Moniuszki”

Komisja konkursowa przeanalizowała 253 prac plastycznych nadesłanych  po przeprowadzeniu I etapu konkursu (szkolnego) ,z 53 szkół podstawowych i dokonała  kwalifikacji uczestników do III etapu (wojewódzkiego) konkursu.

Ostatecznie zakwalifikowano 40 autorów najlepszych prac.

Wśród nich są dwie uczennice naszej szkoły :

Blanka Róż z kl. VI b oraz Maja Szawioła z kl. VIII

GRATULUJEMY !

Etap wojewódzki odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Akademii Sztuki, al. Niepodległości 40, w  Szczecinie w dwóch etapach:

  1. IV-VI – godz. 10.00
  2. VII-VIII – godz. 11.30