W dn. 16 marca br. uczniowie klas ósmych udali się wraz z opiekunami do SP2 w Goleniowie. Szkolni doradcy zawodowi w tym roku zorganizowali Giełdę Szkół Ponadpodstawowych dla ósmoklasistów ze szkół podstawowych gminy Goleniów.

Na początku zgromadzeni w hali sportowej uczniowie klas 8 wysłuchali i obejrzeli prezentacje przedstawicieli szkół średnich z Goleniowa, Nowogardu i Szczecina. Po prezentacji każda delegacja zapraszała na indywidualne stoiska, w celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji o ofercie edukacyjnej oraz zasadach rekrutacji w danej szkole. Zainteresowani z ochotą skorzystali z tej formy prezentacji szkół, ułatwiając sobie wybór szkoły w celu dalszego kształcenia.
Organizacyjnie odpowiedzialna – Beata Bieniek – szkolny doradca zawodowy