W dniach 3.09 – 7.09 klasa 3c przebywała pod opieką p. Elżbiety Murach-wychowawczyni klasy, p. Sylwii Lisowskiej- anglistki i p. Artura Panka-pedagoga szkolnego na warsztatach językowych w ramach projektu szkoleniowego ,,Euroweek – Szkoła Liderów” współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Przez kilka dni przebywaliśmy w pięknym ośrodku szkoleniowo- wypoczynkowym ,,Regle” w Różance w Kotlinie Kłodzkiej. Zajęcia prowadzili wolontariusze z różnych krajów świata: Etiopii, Meksyku, Ugandy, Indii czy Łotwy. W programie był cały szereg zajęć takich jak: tworzenie własnej firmy i jej reklamowanie, nagrywanie filmików, prezentacje egzotycznych dla nas krajów. Poznawaliśmy różne kultury. Dzięki tym warsztatom wzmocniła się nasza pewność siebie, jak i wzrosła samoocena. Bardzo cenna była dla nas możliwość posługiwania się językiem angielskim w praktyce, co na pewno przyda nam się w czasie egzaminu gimnazjalnego. Zostaliśmy przeszkoleni w następującym zakresie:

Konferencja prasowa,
Leadership,
Poznaj Unię Europejską,
Praca i motywacja w grupie,
Program ,,Erasmus +”,
Poznawanie kultur świata,
Prowadzenie prezentacji / autoprezentacji,
Debata Oksfordzka,
Wolontariat,
Szok kulturowy.

Mieliśmy też okazję uczestniczyć w dyskotece. Warto zaznaczyć, że zajęcia odbywały się w luźnej atmosferze,  z uśmiechem        i żartem, co pozwoliło nam się uczyć, bawiąc przy tym doskonale. Wróciliśmy bardzo zadowoleni, gdyż ani przez moment nie nudziliśmy się. Warto nadmienić, że były to nasze drugie warsztaty w ramach projektu ,,Euroweek – Szkoła Liderów”

Opracowanie tekstu: Piotr Nowak kl.3c