Uczniów przyszłych klas pierwszych zapraszamy do składania dokumentów
 24 czerwca 2016 r. (piątek) od godziny 11.00

wymagane:
1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2. zaświadczenie ze sprawdzianu szóstoklasisty
3. podpisane zdjęcie legitymacyjne