Dnia 25 maja w sali głównej Goleniowskiego Domu Kultury odbyła się tradycyjna uroczystość „Jesteśmy z Was dumni”. Dyrektor szkoły w obecności  Pana Burmistrza Roberta Krupowicza i Zastępcę Burmistrza p. Henryka Zajko wręczył nagrody  laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych, zwycięzcom w zawodach sportowych.  Listy gratulacyjne otrzymali rodzice wyróżniających się uczniów oraz nauczyciele. Galę uświetniły występy artystyczne oraz słodki poczęstunek.

Składamy serdeczne podziękowania Piekarni i Cukierni ASPROD na pyszny tort.