W ramach realizacji projektu: „Emocja” rozmawialiśmy z dziećmi na temat osób niesłyszących oraz posługiwania się przez nich językiem migowym. Wyjaśniliśmy, dlaczego powinniśmy być tolerancyjni i pełni zrozumienia dla osób dotkniętych taką dysfunkcją. Dzieci obejrzały bajkę z tłumaczeniem na język migowy, poznały także zwroty grzecznośiowe w języku migowym. Uczenie języka migowego sześciolatki poza wskazaniem na integrację i naukę tolerancji, doskonale wpływa na rozwój dziecka i w sposób szczególny pobudza myślenie i wyobraźnię. Dodatkowo kształtuje motorykę małą, koordynację wzrokowo- -ruchową, spostrzegawczość. Dzieci w tym wieku mają doskonałą pamięć i, jak wiemy, szybko uczą się języków obcych, a więc i języka migowego.