W dniach 20 i 21 czerwca, na korytarzu szkolnym podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie klas drugich będą mieli możliwość kupna książek do klasy trzeciej.

Uczniów klas pierwszych prosimy o zwrot podręczników od 15 czerwca.
Podręczniki do klasy drugiej w następnym roku szkolnym uczniowie otrzymają z dotacji celowej.