W roku szkolnym 2018/2019 składaka na Radę Rodziców wynosi 40 zł

Ubezpieczenie dzieci w dwóch wariantach: 48 zł i 100 zł
Ubezpieczenie płatne do 22 października