Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Nieodkryte Zakątki Regionu”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat regionu zachodniopomorskiego oraz pokazanie rejonu mało znanego dla odwiedzających nasze województwo, czy też nawet dla samych mieszkańców. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego nieodkryty, ciekawy zakątek naszego regionu. Może to być zabytek, pejzaż, wieś, miasto, bądź inne warte zobaczenie miejsce. Wakacje to idealny czas, by poznać właśnie takie zakątki regionu…

Z uwagi na to, że należy podać dane placówki, wykonane zdjęcia prosimy przesłać na adres mailowy sp5bibliotekagoleniow@gmail.com do dnia 30 października 2021 r. (do końca dnia). Opiekun Koła Fotograficznego p. Monika Rożko-Wentruba będzie czuwać nad całością zgłoszenia do konkursu. W przypadku gdyby opiekunowie chcieli wysłać zgłoszenie bezpośrednio do organizatora, prosimy o podanie nazwy szkoły, do której dziecko uczęszcza. Adres organizatora  promocja@kuratorium.szczecin.pl . Na podany adres zdjęcia można wysyłać do do dnia 30 listopada 2021 r. (do końca dnia).

Nagrodzone zdjęcia zostaną wydane w formie kalendarza Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok 2022.

ZAKĄTKI_konkurs_regulamin

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Opis zdjęcia