Samorząd Uczniowski ogłasza międzyklasowy konkurs plastyczny

?UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY?.

Prace należy przynieść do świetlicy do 16 listopada (piątek).

Przewidziane nagrody- niespodzianki!