Terminarz i regulamin konkursów przedmiotowych wraz zakresami materiału dostępne są na stronie Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty pod linkiem:

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-interdyscyplinarne-i-przedmiotowe