W związku z wejściem w życie nowych przepisów, prosimy sprawdzić czy na legitymacji szkolnej ucznia jest wpisany PESEL.

Legitymacja bez numeru PESEL jest nieważna!

W przypadku stwierdzenia braku, proszę przynieść legitymację do sekretariatu szkoły, ponieważ wpis numeru PESEL musi być potwierdzony pieczęcią szkoły.

Font Resize
Contrast