W ubiegły piątek tj. 15 marca 2019 uczniowie klas V uczestniczyli w „Lekcji ciepła” , która odbyła się w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Goleniowie. Zajęcia były elementem aktywności informacyjnej PEC-u, w trakcie której pracownicy zakładu w przystępny sposób przekazują wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa ze szczególnym naciskiem na konieczność dbania o środowisko, jak zapobiegać zanieczyszczeniom. Uczniowie utrwalili informacje czym jest SMOG, w jaki sposób powstaje się; dowiedzieli się jakie istnieją inne poza węglem źródła energii nieodnawialnej oraz odnawialnej.

Poszerzanie świadomości dzieci  w zakresie dbałości o środowisko to ważny element edukacji, który może przynieść w przyszłości wymierne efekty.