Z okazji 100-lecia Niepodległości Polski dzieci  i nauczycielki w  świetlicy szkolnej przygotowywały  wystawę , której celem  było propagowanie wśród uczniów naszej szkoły patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, symboli narodowych, wsparcie dzieci w rozwoju ich zdolności plastycznych oraz promowanie twórczości plastycznej. Uczniowie z ochotą przystąpili do wykonywania swoich prac, a ich efekty można oglądać na korytarzu szkolnym.