Podczas wypraw do lasu doskonale rozwijamy swoją strefę poznawczą, ostatnio poznaliśmy w lesie litekę „O”, „o”. Okazało się, żejest jej w lesie naprawdę dużo! Innym razem utrwalaliśmy kształt cyfry 1 oraz szukaliśmy jej w przyrodzie. Najbardziej lubimy uczyć się poprzez zabawę.