Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5
–  od 9 kwietnia w sekretariacie szkoły.

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – w sekretariacie szkoły od 9 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r.