Lista uczniów klas pierwszych wywieszona jest przy drzwiach wejściowych do szkoły