Lista uczniów klas pierwszych

Lista uczniów klas pierwszych wywieszona jest przy drzwiach wejściowych do szkoły

Brak możliwości komentowania