Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 i oddziałów przedszkolnych do wglądu w sekretariacie szkoły. Do 9.05.2017 rodzice składają pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do szkoły lub oddziału przedszkolnego.