Ruch jest naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym, towarzyszy wszystkim jego
działaniom, zabawom. Dzięki zajęciom rytmiki przedszkolaki rozwijają wrażliwość muzyczną i estetyczną;  rozbudzają zamiłowanie do muzyki, śpiewu, tańca; doskonalą poczucie rytmu; rozwijają dyspozycyjność aparatu ruchowego (prawidłową postawę i estetykę ruchu)
i głosowego (poprawne śpiewanie – wydobywanie dźwięków); rozwijają twórczą aktywność przy okazji integrują c się z grupą. Rytmikę w naszej szkole prowadzi p. Ewa Lisińska – nauczycielka muzyki, plastyki i zajęć artystycznych.

Font Resize
Contrast