Na apelu, 19 lutego pan dyrektor Mariusz Zalewski nagrodził uczniów biorących udział w kilku przedsięwzięciach:

– wykonawców III Szkolnego Festiwalu Talentów „TALENTYNKI 2018”, oraz osoby prowadzące i przygotowujące festiwal;

– wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

– laureatów Chłopskiej Szkoły Biznesu.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy, bez wsparcia rodziców nie byłoby możliwe nagrodzenie wszystkich uczestników.