Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zawieszam zajęcia stacjonarne i wprowadzam nauczanie zdalne dla uczniów klas I -VIII w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie.
Zajęcia zdalne odbywać się będą z wykorzystaniem Platformy Microsoft Office 365 w aplikacji Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Oddział przedszkolny Sowy pracuje bez zmian.
Świetlica dla dzieci przebywających w szkole pracuje bez zmian.
Istnieje możliwość zorganizowania dla uczniów z niepełnosprawnościami nauczania zdalnego w szkole.
Dyrektor Szkoły
Mariusz Zalewski