Przez okres wakacji w szkole wyremontowano szatnie i zakupione do niej nowe indywidualne szafki dla uczniów.