Od września przy naszej szkole został utworzony  Oddział Przedszkolny. Uczęszczające do niego dzieci doskonale zaadaptowały się w nowym otoczeniu. Chętnie przychodzą do szkoły, z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, doskonale bawią się z nowymi kolegami i koleżankami w otoczeniu nowych mebli, zabawek i sympatycznych pań.