19 października uczniowie klasy VII a w ramach „Odkrzesłowionych piątków” realizowali metodą projektu zagadnienia związane ze szkodliwym wpływem hałasu na narząd słuchu człowieka w ujęciu organizmu, lokalnym oraz  globalnym.  Uczniowie pracowali w zespołach, rozwiązując, przygotowując określone zadania dotyczące m. in. budowy narządu słuchu, wpływu słuchania muzyki na słuch w zależności od rodzaju słuchawek; przygotowywali i przeprowadzili doświadczenia „ jak zobaczyć dźwięk”, opracowali mapę najbardziej hałaśliwych miast na świecie. Dokonali pomiaru natężenia dźwięku w wybranych miejscach w szkole oraz na ulicach naszego miasta, po czym przedstawili wyniki i zaprezentowali wnioski w postaci mapy o zróżnicowanym natężeniu hałasu. Przeprowadzili ankietę wśród uczniów klas młodszych oraz starszych, porównali wyniki i zaprezentowali wyniki. A oto wyniki i wnioski z prac uczniów klasy VII a: w grupie badanej najwięcej osób słucha muzyki kilka godzin dziennie wykorzystując słuchawki douszne; większość poruszając się na rowerze (deskorolce, rolce itp.) nie słucha muzyki przez słuchawki; miejscami najgłośniejszymi w szkole są korytarze (szczególnie górny korytarz), oraz zajęcia prowadzone metodą projektową.  Uczniowie zauważyli, że większym problemem jest hałas w szkole niż problem głośności w mieście. Trafnie spostrzegli, że Goleniów posiada obwodnice odciążające miasto od dużego ruchu i że większość użytkowników aut (emitujących hałas) jest w godzinach porannych w pracy.

„Odkrzesłowiony piątek” to nie tylko praca ale również czas na wsparcie ciała i umysłu poprzez posiłek, który uczniowie sami zorganizowali i przyrządzili w formie tostów i musu owocowego.

Na pytanie „Dzięki pracy nad projektem nauczyłem się….”, uczniowie określili, że uczą się m. in.: współpracy, systematyczności, wytrwałości w pracy, że należy dbać o słuch a hałas przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu na co dzień.

Opiekunki projektu: Joanna Niewiarowska, Edyta Wierzbicka

Font Resize
Contrast