Opłaty za bal gimnazjalny prosimy uiszczać na konto:

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 2 w Goleniowie
66 9375 0002 1630 0278 3000 0010

Prosimy w  tytule wpłaty podać:
-imię i nazwisko ucznia
-klasę
-dopisek „opłata za bal gimnazjalny”