ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Lp. Nazwa zagadnienia Termin

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020
2. Akcja Sprzątanie Świata ( godziny wychowawcze) 18.09.2020
3. Święto Niepodległości 10.11.2020
4. Egzamin próbny ósmoklasisty

ü Język polski

ü Matematyka

ü Język obcy – nowożytny

 

07.12. 2020, 15.03.2021

08.12.2020, 16.03. 2021

09.12.2020, 17.03.2021

5. Festyn rodzinny w szkole „ Ja. Ty i Mikołaj” 10.12.2020
6. Wystawienie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2020/2021 Do 22.12.2020
7. Wigilie klasowe 22.12.2020
8. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020-02.01.2021
9. Wystawienie ocen śródrocznych w dzienniku elektronicznym Do 22.01.2021
10. Rada klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 29.01.2021
11. Ferie zimowe 04.01. 2021- 15.01.2021
12. Dzień profilaktyki 19.03.2021
13. Rekolekcje Marzec 2021
14. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04 – 06.04.2021
15. Egzamin  ósmoklasisty

ü Język polski

ü Matematyka

ü Język obcy – nowożytny

 

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

16. Wystawienie proponowanych ocen rocznych w dzienniku elektronicznym Do 18.05.2021
17. Dzień Dziecka 01.06.2021
18. Wystawienie ocen rocznych w dzienniku elektronicznym 18.06.2021
19. Bal ósmoklasity Czerwiec 2021
20. Rada klasyfikacyjna roczna 18.06.2021
21. Pożegnanie absolwentów 24.06.2021
22. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25.06.2021
23. Ferie letnie 28.06.2021-31.08.2021

 

Font Resize
Contrast