Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp. Nazwa zagadnienia Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018
2. Biwak integracyjny klasy VII A 12-14.09.2018
3. Akcja Sprzątanie Świata (godziny wychowawcze ) 21.09.2018
4. Dzień Patrona 26.10.2018
5. Święto Niepodległości 09.11.2018
6. Festyn rodzinny w szkole „ Ja , ty i Mikołaj” 07.12.2018
7. Wystawienie informacji o przewidywanych ocenach  na I półrocze roku szkolnego 2018/19 Do 13.12.2018
8. Egzamin próbny  klas III

– Część humanistyczna

– Część matematyczno-przyrodnicza

–  Język obcy  nowożytny

Pozostali uczniowie mają lekcje wg planu

12.12.2018

13.12.2018

14.12.2018

9. Egzamin próbny  ósmoklasisty

–  Język polski

–  Matematyka

–  Język obcy  nowożytni

12.12.2018

13.12.2018

14.12.2018

10. Ostateczny termin powiadomienia rodziców uczniów o przewidywanych ocenach  na I półrocze roku szkolnego 2018/19 Do 17.12.2019
11. Wigilie klasowe       22. 12.2018
12. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 – 01.01.2019
13. Wystawienie ocen śródrocznych w dziennikach lekcyjnych, powiadomienie rodziców do 10.01.2019
11. II półrocze roku szkolnego 2018/19 od 14.01.2019
12. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 13.01.2019
13. Ferie zimowe 28.01.19 – 10.02.19
14. Festiwal Szkolny – Dzień Profilaktyki 21.03.2019
15. Rekolekcje wielkopostne 03.2019
16. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.19 -23.04.2019
17. Egzamin gimnazjalny zewnętrzny dla klas III

–  Część humanistyczna

–  Część matematyczno-przyrodnicza

–  Język obcy  nowożytny

 

10.04.2019

11.04.2019

12.04.2019

18. Egzamin  ósmoklasisty

–  Język polski

–  Matematyka

–  Język obcy  nowożytni

 

15.042019

16.04.2019

17.04.2019

19. Ostateczny termin powiadomienia rodziców uczniów o przewidywanych ocenach  na koniec roku do 09.05.2019
20. Europejski Dzień Dziecka (lekcje skrócone) 31.05.2019
21. Wystawienie ocen końcoworocznych w dziennikach lekcyjnych, powiadomienie rodziców 07.06.2019
22. Bal gimnazjalny klas III              06.2019
23. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna końcoworoczna 14.06.2019
24. Pożegnanie absolwentów 19.06.2019
25. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21.06.2019
26. Ferie letnie 22.06.19-31.08.2019

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Data Tematyka spotkania

 

Uwagi
27.08.2018 Zebranie grupy przedszkolnej Godz. 17.00 Spotkanie z dyrektorem i wychowawcą w salach lekcyjnych
27.08.2018

 

Zebranie klas I z wychowawcą Godz. 17.00 Spotkanie z dyrektorem i wychowawcą w salach lekcyjnych
03.09.2018 Zebranie klasy VII – biwak integracyjny Godz. 17.00 Spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej
06.09.2018 Zebranie klas II, IV, V, VIII  Godz. 17.00

spotkanie rodziców z wychowawcami  ( wybór trójek klasowych, zapoznanie   z dokumentami pracy szkoły, planem pracy wychowawcy, terminarzem spotkań, dziennik elektroniczny).

Spotkanie w salach lekcyjnych
06.09.2018 Zebrania klas gimnazjalnych  III  z wychowawcami, godz. 17.30

spotkanie rodziców z wychowawcami  ( wybór trójek klasowych, zapoznanie   z dokumentami pracy szkoły, planem pracy wychowawcy, terminarzem spotkań, informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego i dziennika elektronicznego )

Spotkanie w salach lekcyjnych
13.09.2018 Zebrania dla  klas I , O  godz.18.00 spotkanie rodziców z wychowawcami  ( zapoznanie   z dokumentami pracy szkoły, planem pracy wychowawcy, terminarzem spotkań) Spotkanie w salach lekcyjnych
15.11.2018 Zebranie klas O, I, II, IV, V, VIII  Godz. 17.00

Zebrania klas gimnazjalnych  III  Godz. 18.00

Spotkanie w salach lekcyjnych
13.12.2018 Zebranie klas O, I, II, IV, V, VIII  Godz. 17.00

Zebrania klas gimnazjalnych  III  Godz. 18.00

Powiadomienie                               o przewidywanych ocenach śródrocznych
24.01.2019 Wywiadówka podsumowująca I półrocze godz. 17.00

 

Spotkanie w salach lekcyjnych
28.03.2019

 

Zebranie klas O, I, II, IV, V, VIII  Godz. 17.00

Zebrania klas gimnazjalnych  III  Godz. 18.00

Spotkanie w salach lekcyjnych
14.05.2019 Zebranie informacyjne klas O, I, II, IV, V, VIII  Godz. 17.00

Zebrania informacyjne klas gimnazjalnych  Godz. 18.00

Powiadomienie                               o przewidywanych  ocenach końcoworocznych

 

DYŻURY NAUCZYCIELSKIE

11.10.2018 r.  godz. 17.00-18.00

13.12.2018 r.  godz. 18.00-19.00

28.03.2019 r. godz. 18.00-19.00

14.05.2019 r.  godz. 18.00-19.00

DNI WOLNE : 02.11.2019, 10-12.04.2019, 29.04.19, 30.04.2019,  02.05.2019