Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Lp.

Nazwa zagadnienia

Termin

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

2. Biwak integracyjny klas VIIA

10-12.09.2017

3. Sprzątanie Świata (godziny wychowawcze)

15.09.2017

4. Wystawienie informacji o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2017/18

do 07.12.2017

5. Egzamin próbny klas III

  • Część humanistyczna
  • Część matematyczno-przyrodnicza
  • Język obcy nowożytni

Pozostali uczniowie mają lekcje wg planu

 

13.12.2017
14.12.2017
15.12.2017

6. Ostateczny termin powiadomienia rodziców uczniów o przewidywanych ocenach na I półrocze roku szkolnego 2017/18

do 07.12.2017

7. Wigilie klasowe             22. 12.2017
8. Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 – 01.01.2018

9. Wystawienie ocen śródrocznych w dziennikach lekcyjnych, powiadomienie rodziców

do 03.01.2018

10. II półrocze roku szkolnego 2017/18

od 29.01.2018

11. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2017/2018

10.01.2018

12. Ferie zimowe

15.01.17 – 28.01.18

13. Festiwal Szkolny – Dzień Profilaktyki

21.03.2018

14. Rekolekcje wielkopostne

03.2018

15. Wiosenna przerwa świąteczna      29.03.18 -03.04.2017
16. Egzamin gimnazjalny zewnętrzny dla klas III

  • Część humanistyczna
  • Część matematyczno-przyrodnicza
  • Język obcy nowożytny

18.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

17. Ostateczny termin powiadomienia rodziców uczniów o przewidywanych ocenach na koniec roku

do 17.05.2018

18. Dzień Dziecka (lekcje skrócone)

01.06.2018

19. Wystawienie ocen końcoworocznych w dziennikach lekcyjnych, powiadomienie rodziców

11.06.2018

20. Bal gimnazjalny klas III                                                                        06.2018
21. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna końcoworoczna

18.06.2018

22. Pożegnanie absolwentów

21.06.2018

23. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018

24. Ferie letnie

25.06.18-31.08.2018