„Pamiętajmy o wojnie, by żyć dla pokoju”, taki tytuł nosiła inscenizacja słowno-muzyczna przedstawiona w czwartek, 21 maja 2015 r. przez naszych uczniów dla rodziców  i społeczności gimnazjum. Wiersze i piosenki odnoszące się do czasów II Wojny Światowej ilustrowane były zdjęciami i fragmentami filmów z Powstania Warszawskiego, Monte Cassino, Katynia.
Program przygotowały panie: Krystyna Krawczyk i Ewa Grycz – Michalak.

Zdjęcia: Wojciech Brzeziński