Pasowanie na Czytelnika odbyło się w przeddzień Dnia Bibliotekarza. Pierwszoklasiści zapoznali się z zasadami funkcjonowania biblioteki, oraz z regulaminem wypożyczania książek. Uczniowie złożyli ślubowanie i tym samym zostali przyjęci w poczet czytelników naszej szkolnej biblioteki. Otrzymali również prezenty: książki „Pierwsze abecadło” od fundacji „Mała książka -Wielki człowiek”, oraz zakładki do książek wykonane przez starszych kolegów i koleżanki.
Tekst ślubowania:
My uczniowie pierwszej klasy,
Uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać,
Krzywdy zrobić im nie damy
I wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą,
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielką powagą!