Dnia 27 września klasa 7a realizowała swój pierwszy piątek projektowy na temat „Wielka Brytania bez tajemnic” w ramach innowacji językowej. Celem projektu było: poznanie kultury Wielkiej Brytanii, doskonalenie umiejętności językowych, integracja zespołu klasowego, kształtowanie umiejętności samooceny oraz oceny koleżeńskiej. Uczniowie pracowali metodą projektu, metodą komunikacyjną oraz burzy mózgów. Jednym z elementów kształcenia kulturowego był
wspólny typowy angielski lunch. Końcowym etapem piątku projektowego była prezentacja rezultatów i ich ocena. Najładniejsza praca została zaprezentowana podczas Dnia Języków w dniu 04.10.2019 roku.
Nauczyciele języka angielskiego
Anna Siemaszko -Małachowska oraz Sylwia Lisowska

Font Resize
Contrast