Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie wg obowiązującego planu Uczniowie klas IV – VIII nadal nauczanie zdalne wg planu. na platformie Teams.
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom inauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas 1-3.
Wyżywienie dla chętnych osób od 19.01.2021.
Kontakt telefoniczny z kuchnią 797597749
Font Resize
Contrast