Zapraszamy do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa i drukami zgłoszeń na zajęcia w szkole


Procedury ochrony  uczniów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie

https://drive.google.com/file/d/1kpqClUHfEJdPyXz376vBUe_kayfUZt5m/view?usp=sharing


Zgłoszenie dziecka kl. I – III do opieki na terenie szkoły

https://drive.google.com/file/d/1Yiam_Kn0RKaRFDV4J8Ak9LmIHCreB9gV/view?usp=sharing


Zgłoszenie dziecka do uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych lub WWRD prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Goleniowie w czasie wznowienia funkcjonowania placówki
w okresie epidemii Covid – 19

https://drive.google.com/file/d/1WICg3GvjZ4j8C-qWCohkXrNhyGDID5aN/view?usp=sharing


Zgłoszenie dziecka kl. IV-VIII  na konsultacje, które odbywają się na terenie szkoły

https://drive.google.com/file/d/15gO1ughSxLzPeCK2T4xQMli_9PBzD1O2/view?usp=sharing