Zdjęcia: Danuta Kwaśniewska

Wyznaczeni uczniowie pod opieką pani Danuty Kwaśniewskiej, w piątek 10 kwietnia 2015 r. uczestniczyli w szkoleniu „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”. Organizatorem spotkania, które odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta był Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie. Uczestnicy wysłuchali prelekcji „Smak życia czyli życie bez nałogów – wpływ tytoniu na samopoczucie i funkcjonowanie człowieka” mgr Katarzyny Skrzypczak oraz obejrzeli prezentację „Zagrożenia zdrowotne występujące u młodzieży wynikające z palenia tytoniu dr n. medycznych Bartosza Kubisia. Doktor Kubiś jest chirurgiem Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie, pracownikiem Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej.

Font Resize
Contrast