Zespół do spraw profilaktyki
 ogłasza

międzyklasowy konkurs plastyczny

dotyczący tematyki alkoholowej.

 

Prace plastyczne należy złożyć w świetlicy szkolnej do 15.03.2013r.