Projekt NASZA SZKOŁA W EUROPIE -DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI realizowany z programu POWER SE dostał pozytywna ocenę FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI. W projekcie wzięło udział 9 nauczycieli naszej szkoły, którzy uczestniczyli w szkoleniach za granicą w Austrii, Wielkiej Brytanii na Cyprze i na Malcie. Nauczyciele zwiększyli swoje kompetencje językowe i metodyczne co przekłada się na efektywniejszą pracę naszej placówki. Koordynatorami projektu były panie Sylwia Lisowska i Anna Siemaszko-Małachowska